v.o.f. Visserij Management Bureau Beer

                                       Gemak dient de zeeman.   

Onze service:

Wij bieden onze service aan voor zowel de individuele zeevarenden/ koopvaardij, zeilvaart of vissers als ook voor de kleine en middelgrote reder/scheepsbeheerder/schipper-eigenaar.


Individuele zeevarende/visser

Wij bieden voor elke zeevarende/visser een persoonlijk digitaal portfolio waarin al zijn maritieme certificaten, diploma's, opleidingen en ervaring/zeedagen worden bewaard, bewaakt en overzichtelijk weergegeven. Tevens maken wij voor u een persoonlijk opleidings- en trainingsplan. Indien gewenst geven wij u advies en begeleiding naar een hogere vaarbevoegdheid. Het is mogelijk om van deze portfolio een professionele Curriculum Vitae (C.V.) te printen die u bij uw sollicitaties kan gebruiken. Op verzoek leveren wij u, uw C.V. in pdf formaat per e-mail. 

Cursussen, trainingen en opleiding.

Alle voor uw vaarbevoegdheid verplichte cursussen, trainingen en opleidingen worden in uw online profiel weergegeven. Wij bewaken de geldigheid van deze trainingen en cursussen. In overleg met u worden de verplichte (refresh) trainingen, cursussen of opleidingen voor u gepland en geboekt, in een voor u gewenste periode/maand. Bij een trainingscentrum in de buurt van uw woonplaats of van uw keuze. Wij factureren de cursus-  en/of trainingskosten aan u en zorgen ervoor dat u voor die cursus of training wordt geboekt én dat de voor die cursus of training alle relevante documenten bij die instantie aanwezig zijn. U hoeft zich dan alleen maar op de aanvangsdatum te melden bij het trainingscentrum.

Vaarbevoegdheidsbewijs.

Als uw vaarbevoegdheidsbewijs dient te worden aangevraagd, opgehoogd of te worden verlengd leveren wij alle kopieën die nodig zijn voor de aanvraag aan, aan de Nederlands Vissersbond, die de aanvraag  van uw vaarbevoegdheidsbewijs bij de KIWA verzorgen. Uw vaarbevoegdheid wordt gecontroleerd op juistheid waarna er een kopie van wordt gemaakt die aan uw portfolio wordt toegevoegd. Het origineel wordt daarna aan u toegezonden.

Uw eigen portfolio

Als klant krijgt u van ons, via de e-mail, een link toegezonden (Update Personal Data) met directe toegang tot uw eigen profiel (personal Profile). U heeft dan de mogelijkheid om uw eigen gegevens in te zien en te wijzigen daar waar nodig. 

Voordelen voor u op een rijtje:

Geen tijd meer besteden aan en geen stress meer hebben van vaarbevoegdheidsperikelen. Een aanspreekpunt voor alle opleidingen, trainingen en cursussen.

Gespreide cursus en opleidingsplanning.

Een overzichtelijke archivering van al uw maritieme documenten, diploma's en ervaring

Een professionele C.V. in pdf formaat waarin uw hele maritieme loopbaan overzichtelijk is weergegeven

1 factuur voor al deze zaken.       


Reders / scheepsbeheerders.

Voor reders en/of scheepsbeheerders bieden wij naast het bovengenoemde voor elk van uw bemanningsleden, een totale bemanningsoverzicht per schip. Hiermee heeft u een duidelijk overzicht van de kwalificaties van uw bemanningsleden. Tevens voldoet u hiermee aan uw wettelijke verplichtingen die Wet zeevarenden in artikel 3 lid 3 en 4 aan u oplegt.

Artikel 3 (Wet zeevarenden)

1.De zorg voor het bemannen van een schip met inachtneming van deze wet berust bij de scheepsbeheerder.

2.De scheepsbeheerder verschaft de kapitein de middelen die hem in staat stelt om aan zijn verplichtingen ingevolge deze wet te voldoen.

3.De scheepsbeheerder houdt, ten behoeve van de met het toezicht op de naleving van deze wet belaste autoriteiten, per schip van elk daarop dienstdoend bemanningslid een overzicht bij van     tenminste het volgende:                                                                                                      

a. de opleiding;
b. de ervaring;
c. de vakbekwaamheid;
d. de medische geschiktheid.

4.Ter uitvoering van de in het derde lid bedoelde verplichting worden persoonsgegevens betreffende de gezondheid verwerkt. De verwerking van deze gegevens vindt plaats teneinde te kunnen beoordelen of de bemanning van de door de scheepsbeheerder beheerde schepen voldoet aan de wettelijke vereisten betreffende de lichamelijke en geestelijke geschiktheid. De scheepsbeheerder is verantwoordelijke voor deze verwerking.Opbellen
E-mail
Info