v.o.f. Visserij Management Bureau Beer

                                       Gemak dient de zeeman.   

Onze multi functionele service.

Nadat u via het contactformulier of per e-mail uw interesse heeft aangegeven, sturen wij u een informatie e-mail waarin staat wat u aan gegevens en kopieën dient aan te leveren. 

Vervolgens dient u de kopieën van alle gevraagde documenten naar ons te zenden. Dit bij voorkeur middels de e-mail.  Lukt u dit niet, dan mag het ook in een envelop naar onderstaand adres.     

Let wel stuur geen originele documenten maar kopieën.

Wij vragen u per email de documenten te mailen naar: info@vmbbeer.nl                                      

 of per post te verzenden naar:                                                                                              v.o.f. Visserij Management Bureau Beer                                                                                      Wanmolen 26                                                                                                                      1771 PH  Wieringerwerf                                                                          

Vervolgens maken wij hier uw eigen digitaal dossier aan waarin al deze kopieën worden bewaart.

Vaartijdsverklaring.

Om uw vaarbevoegdheid op gewenst niveau te houden, dient u aan te tonen dat u in de voorgaande 5 jaren tenminste 1 jaar in de functie heeft gevaren die op uw vaarbevoegdheidsbewijs staat vermeldt. Vlak voor de aanvraag van uw vaarbevoegdheidsbewijs sturen wij u een vaartijdsverklaring toe die u ondertekend aan ons dient te retourneren. Deze vaartijdsverklaring is van belang voor verlenging of verhoging van uw vaarbevoegdheidsbewijs.

Medische keuringen voor de zeevaart.

Twee jaarlijks dient u uw medische keuringen van geschiktheid voor de zeevaart te ondergaan. Wettelijk is geregeld dat uw vaarbevoegdheid geldig is als u in het bezit bent van geldige medische keuringen voor de zeevaart. Ongeveer 6 weken voor de datum waarop uw keuringen verlopen, krijgt u van ons een e-mail met het verzoek om een afspraak te plannen bij uw keuringsarts.           Als bijlage bij die e-mail zit een door Inspectie leefomgeving en Transport (I.L.en T.) ontwikkelde keuringsformulier. U vult dit formulier in en neemt deze mee naar de keuring. Het is ABSOLUUT NIET de bedoeling dat u deze ingevulde formulieren naar ons terugzendt. De informatie die u hierop vermeldt staat, is medisch geheim en uitsluitend bestemd voor uw keuringsarts. U dient wel van uw nieuwe medische keuringen ons een kopie te sturen, deze voegen wij weer toe aan uw portfolio. 

  

 

 

 

 

 

Opbellen
E-mail
Info